Θέματα Ιστορίας του Δικαίου

2018-09-27 21:02
της Σούκερα Μαριλένας *η παρούσα αποτελεί τη διπλωματική εργασία της συγγραφέως στο πλαίσιο του ΠΜΣ Ιστορίας του Δικαίου ΕΚΠΑ (τριμελής επιτροπή: κα Αθηνά Δημοπούλου, κα Ελευθερία Παπαγιάννη, κ Ανδρέας Χέλμης) Πρόλογος   Στην παρούσα εργασία πραγματεύομαι το χρονικό της σταδιακής...