Η θρησκευτική κοινότητα ως σύνολο και τα μέλη της

2023-01-29 13:57

Του Χρήστου Αλεβίζου, Δικηγόρου Εκπαιδευτή Ενηλίκων,

PhDc.

 

  1. Εισαγωγή

Το θέμα της παρούσας είναι η θρησκευτική κοινότητα και τα μέλη της με έμφαση στην έννοια της θρησκευτικής κοινότητας μέσα στον κρατικό οργανισμό και στο πώς το κράτος αντιμετωπίζει τη σχέση της κοινότητας με τα μέλη της.

Η ελευθερία άσκησης της θρησκείας προϋποθέτει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι για θρησκευτικούς σκοπούς1, το οποίο και ασκείται συλλογικά και εξωτερικεύει το ενδιάθετο θρησκευτικό φρόνημα. Ο ΟΑΣΕ, σε συνεργασία με την Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω της Εφαρμογής του Νόμου του Συμβουλίου της Ευρώπης στο σχετικό εγχειρίδιο «Guidelines for review of legislation pertaining to religion or belief»2, έθεσε κανόνες, που πρέπει τα κράτη να τηρούν όσον αφορά τη νομοθέτηση στο πεδίο της θρησκευτικής ελευθερίας. Φυσικά, τα ίδια τα κράτη αποφασίζουν τους όρους και τη διαδικασία απόκτησης νομικής προσωπικότητας της θρησκευτικής κοινότητας. Το εν λόγω εγχειρίδιο αναφέρεται στην ελευθερία της θρησκείας και πεποιθήσεων, τους αποδεκτούς περιορισμούς όπως δύναται να τεθούν από τα κράτη, τις θρησκευτικές κοινότητες, τη νομική προσωπικότητα αυτών και τα προνόμια που τυχόν αυτές διαθέτουν. Δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2014. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται στο πρώτο κεφάλαιο αυτού, η ελευθερία της θρησκείας ή πεποιθήσεων συνδέεται με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι. Ήδη στο άρθρο 9 ΕΣΔΑ., όπου κατοχυρώνεται η θρησκευτική ελευθερία, η εκδήλωση της λατρείας και οι περιορισμοί της αφορούν στο forum externum αυτής και φυσικά είναι καθοριστικής σημασίας για την ίδια τη κατοχύρωση του δικαιώματος. Στο πλαίσιο του άρθρου 9 ΕΣΔΑ οι «περιορισμοί» της εκδήλωσης των πεποιθήσεων πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) να προβλέπονται από τον νόμο3 β) να υπηρετούν έναν θεμιτό σκοπό (δημόσιο ή ιδιωτικό συμφέρον) και ειδικότερα την δημόσια ασφάλεια, την προάσπιση της δημόσιας τάξης, την υγεία, την ηθική, τα δικαιώματα των ελευθεριών των άλλων4 και γ) να είναι αναγκαία μέσα σε μία δημοκρατική κοινωνία5, δηλαδή να συντρέχουν της αναγκαιότητας του περιοριστικού μέτρου, της συμβατότητας του μέτρου με μία δημοκρατική κοινωνία και της αναλογικότητας του μέτρου ως μέσου επίτευξης του θεμιτού σκοπού.

1. Ι.Μ.Κονιδάρης, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ.Σάκκουλα, 2000, Αθήνα –Κομοτηνή, σ.50.

2.https://www.osce.org/odihr/13993?download=true σ.8 & επόμ.

3. ΕΔΔΑ, απόφ. Molone, 2-8-1984, serie A, αρ. 82, παρ. 66.

4. Ι.Μ.Κονιδάρης, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, ό.π., σ.57.

5. Ν.Φραγκάκης, σχόλιο, Περιοδικό Νομικό Βήμα, (ΝοΒ), 42, 1994, σ.538-539, «Υπόθεση Κοκκινάκης κατά Ελλάδος».

 

Ολόκληρη η δημοσίευση ΕΔΩ.

Επαφή

arthro 13

13arthro@gmail.com

Αναζήτηση στο site

Αφιερώματα

ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ Ο ΕΝ ΥΔΑΣΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΡΕΜΑΣΑΣ

της Αναστασίας Κόλλια   Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και η  Αγία Εκκλησία μας, τη στιγμή μεταξύ του 5ου και του 6ου Ευαγγελίου ψάλλει το αντίφωνο...  Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν...

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

της Ολυμπίας-Μαρίας Ποντίκη, Νομικού - ΜΦ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ Τα εγκλήματα του λευκού κολάρου γνωρίζουμε ότι εντάσσονται στην κατηγορία των εγκλημάτων των οικονομικών που...

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου, Θεὸν σαρκὶ τεχθέντα.

της Αναστασίας Κόλλια, Δικηγόρου - Θεολόγου Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού αποτελεί ακατάλυπτο μυστήριο και παράδοξο. Στο κοσμοσωτήριο έργο της Θείας οικονομίας και στο ανερμήνευτο...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ: ο βίος, η δράση και το έργο του

του Θωμά Παπασάνδα, Φαρμακοποιού - 'Οικονομία της Υγείας & Πολιτική Υγείας' Msc   * η παρούσα αποτελεί την εισήγηση που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε από...

Βιντεοσκοπημένη έκδοση του διεπιστημονικού συνεδρίου με τίτλο, Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων

Στο παρόν αναρτάται η Βιντεοσκοπημένη έκδοση των εργασιών του διήμερου Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο  "Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων...

Η θρησκευτική ελευθερία στην εποχή της θεωρίας του παντός

Χαιρετισμοί Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι,   Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων νέων ερευνητών από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος...

© 2024 ΑΡΘΡΟ 13 (All Rights Reserved)

Υλοποιήθηκε από Webnode