Η Θρησκεία στην Αρχαιότητα

2015-12-20 22:59
Η θρησκεία πάντοτε αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωή των ανθρώπων ανεξάρτητα από την εποχή στην οποία ζούνε. Η θεματική ενότητα "Η θρησκεία στην Αρχαιότητα" εμπεριέχει δύο ενδιαφέρουσες υποενότητες: "Αρχιτεκτονική και Τέχνη στο Βυζάντιο" και "Προϊστορία: It's Ritual?". Μέσω της πρώτης θα επιχειρηθεί η προσέγγιση των διάφορων υλικών καταλοίπων των βυζαντινών χρόνων σε συνάρτηση με τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία του. Πηγαίνοντας ακόμη πιο πίσω στο χρόνο, εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα μέσω της δεύτερης θεματικής ενότητας, θα προσεγγιστούν ζητήματα θρησκείας και τέχνης στη προϊστορία σε συνάρτηση με τις νέες τεχνολογικές μεθόδους, οι οποίες βοηθούν στη κατανόηση, αλλά και στη λύση άλυτων ερωτημάτων...

Νέα

Ηλίας Γ. Αναστάσιος - Υπ....
Αισθήματα από τα συναισθήματα...
Αρχή και εξέλιξη του κόσμου...
Οι Δημόσιες Συμβάσεις και ο...
Διεθνές Συνέδριο για το...
2ο Συνέδριο Επιστημολογίας
Εκκλησία και Σύνταγμα. Το...
Ο προσηλυτισμός ως ποινικό...
Μερικές σκέψεις περί...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>