ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ Ο ΕΝ ΥΔΑΣΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΡΕΜΑΣΑΣ

της Αναστασίας Κόλλια

 

Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και η  Αγία Εκκλησία μας, τη στιγμή μεταξύ του 5ου και του 6ου Ευαγγελίου ψάλλει το αντίφωνο...

 Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας, Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς.Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις.Ῥάπισμα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.Ἥλοις προσηλώθη, ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχῃ ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ.Δεῖξον ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν..

Μεσούσης της Αγίας και Μέγαλης Εβδομάδας κι ενώ το Θείο Δράμα εξελίσσεται προς τη κορύφωση του..ένα ερωτηματικό γεννάται στη σκέψη μας...Πως θα ήταν άραγε αυτός ο κτιστός μας κόσμος αν δεν είχε λάβει χώρα η φυσική αποκάλυψη του Θεού στην ιστορία της ανθρωπότητας, η Σωτηριώδης, Θεία, αναγεννητική παρέμβαση στην ιστορία του ανθρώπου και του κόσμου. Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, του Δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδας, δια της ασπόρου συλλήψεως της Θεοτόκου εκφράζεται ως αγαπητική θεία πράξη ανακαινίσεως της πεπτωκυίας ανθρωπότητος.

Τα ευεργετικά αποτελέσματα της σάρκωσης του  Χριστού παραμένουν διαχρονικά στην μακραίωνη ιστορία της ανθρωπότητας. Με την ενανθρώπιση του, καταργήθηκε η πολυθεΐα των ειδώλων, τα έθνη πίστευσαν στην μια Θεότητα, βαπτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως είπε ο Χριστός στους έντεκα μαθητές τους στο όρος της Γαλιλαίας, όπου είχαν συναχθεί, λίγο πριν την Ανάληψη του.. πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος (Ματθ.28,19), ενεδύθημεν Χριστό, λουστήκαμε στο φως της αφθαρσίας και η ρυπαρή μας φύση ανακαινίστηκε, διδαχθήκαμε να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας όπως ο Χριστός αγάπησε ημάς θυσιάζοντας το Άχραντο Σώμα και Αίμα του για την ημών Σωτηρία.

Αυτή η θυσιαστική αγάπη αποτέλεσε την βασική αρχή του Ορθοδόξου δόγματος μας, όπως τη διατύπωσε κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου ο Χριστός όταν είπε στους μαθητές του: «Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους» (Ιωάν.13,3).

Αλλά και ολόκληρη η επί της γης ζωή του Χριστού έχει Σωτηριολογικό σκοπό για τον άνθρωπο και την απαλλαγή του από τον θάνατο. Ο Χριστός όντας τέλειος Θεός και τέλειος Άνθρωπος εν πλήρη και απόλυτη ψυχοσωματική καθαρότητα και αναμαρτησία είναι ο μόνος ικανός προκειμένου να αντιπροσωπεύσει το ανθρώπινο γένος και να παράσχει εκουσίως τον Εαυτό του ως Ιλαστήριον θύμα γενόμενος ο άμωμος και άσπιλος αμνός, για την απαλλαγή του ανθρωπίνου γένους από τα δεσμά της αμαρτίας και του πνευματικού θανάτου.

Ο Ιησούς Χριστός προσήλθε στο Πάθος και το Θάνατο για την ημών Σωτηρία και έπαθε πραγματικά, δι' ἡμᾶς. Με τον σταυρικό του θάνατο, την τριήμερον κάθοδο του στον Άδη ως Θεός Παντοδύναμος και την επακολουθήσασα λαμπροφόρα Ανάσταση του  συνέτριψε  το κράτος του θανάτου και χάρισε σε όλο το ανθρώπινο γένος την αιώνια ζωή και την ελπίδα και της δικής μας Ανάστασης.            

                                                                   

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, το φετινό Πάσχα είναι τόσο διαφορετικό από άλλες χρονιές.. απαγορεύεται δια νόμου η συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ωσαύτως και των λειτουργιών της Εκκλησίας μας ένεκα των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που έχουν εφαρμοσθεί σε όλη την Ελληνική Επικράτεια αλλά και σε όλη την Οικουμένη ως μέτρου προστασίας μας από τον θανατηφόρο ιό. Η ζωή μακριά από τα μυστήρια και τις λειτουργίες της Αγίας Εκκλησίας μας, της κιβωτού της Σωτηρίας μας είναι πτωχή για εμάς του Ορθόδοξους Χριστιανούς, διψάμε να γευθούμε τη γλύκα της Θείας κοινωνίας, πονάμε που δεν έχουμε τη δυνατότητα να παριστάμεθα στα τροπάρια και τους ύμνους της Μ. Εβδομάδας, στο στολισμό και τη περιφορά του Επιταφίου του Χριστού μας και το βράδυ του Μ. Σαββάτου μας λείπει που δεν θα ψάλλουμε Χριστός Ανέστη στην ένδοξη και λαμπροφόρο Ανάσταση του που μας λούζει στο φώς.

Ας κρατήσουμε τη ζέση, τη λαχτάρα και την ελπίδα μας  γιατί πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι εντός της Εκκλησίας μας και του χρόνου θα εορτάζουμε το σταυροαναστάσιμο Πάσχα κανονικά και θα γευθούμε και πάλι την γλύκα της Θείας κοινωνίας γιατί ο Θεός είναι Αιώνιος, η Εκκλησία είναι αιώνια, εντός της Εκκλησίας μας δια των μυστηρίων της σώζεται ο άνθρωπος! Εύχομαι από καρδίας το 'Αγιο φως της Αναστάσεως να φωτίζει τις ζωές όλων μας!

 

Επαφή

arthro 13

13arthro@gmail.com

Αναζήτηση στο site

Αφιερώματα

ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ Ο ΕΝ ΥΔΑΣΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΡΕΜΑΣΑΣ

της Αναστασίας Κόλλια   Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και η  Αγία Εκκλησία μας, τη στιγμή μεταξύ του 5ου και του 6ου Ευαγγελίου ψάλλει το αντίφωνο...  Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν...

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

της Ολυμπίας-Μαρίας Ποντίκη, Νομικού - ΜΦ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ Τα εγκλήματα του λευκού κολάρου γνωρίζουμε ότι εντάσσονται στην κατηγορία των εγκλημάτων των οικονομικών που...

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου, Θεὸν σαρκὶ τεχθέντα.

της Αναστασίας Κόλλια, Δικηγόρου - Θεολόγου Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού αποτελεί ακατάλυπτο μυστήριο και παράδοξο. Στο κοσμοσωτήριο έργο της Θείας οικονομίας και στο ανερμήνευτο...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ: ο βίος, η δράση και το έργο του

του Θωμά Παπασάνδα, Φαρμακοποιού - 'Οικονομία της Υγείας & Πολιτική Υγείας' Msc   * η παρούσα αποτελεί την εισήγηση που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε από...

Βιντεοσκοπημένη έκδοση του διεπιστημονικού συνεδρίου με τίτλο, Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων

Στο παρόν αναρτάται η Βιντεοσκοπημένη έκδοση των εργασιών του διήμερου Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο  "Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων...

Η θρησκευτική ελευθερία στην εποχή της θεωρίας του παντός

Χαιρετισμοί Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι,   Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων νέων ερευνητών από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος...

© 2023 ΑΡΘΡΟ 13 (All Rights Reserved)

Υλοποιήθηκε από Webnode