Παλιούρα Ελένη - Διαχειρίστρια

 
Έχω ολοκληρώσει το ΠΜΣ Εκκλησιαστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και πλέον είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας με κατεύθυνση το Κανονικό Δίκαιο, καθώς και δικηγόρος Αθηνών. Ο γραπτός λόγος ως πηγή έκφρασης και δημιουργικότητας αποτελεί για εμένα ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου, διατηρώ δε στήλη που πραγματεύεται ζητήματα εκκλησιαστικού δικαίου στην εφημερίδα "ΕΚΔΟΣΗ" της Ελασσόνας.