π. Καρατζαφέρης Χρύσανθος

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος, (κατὰ κόσμον Κων/νος Ἀναστασίου Καρατζαφέρης), γεννήθηκε στην Ἀθῆνα τὸ ἔτος 1983. Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐγκυκλίων τοῦ σπουδῶν, κατατάσσεται στον Ἑλληνικὸ Στρατό, ὑπηρετώντας τῇ στρατιωτικῇ τοῦ Θητεία, ὡς ὑπασπιστὴς καὶ ὑπαξιωματικὸς Α’ γραφείου, ὅπου καὶ βαθμονομείται τιμητικὰ σὲ ὑπαξιωματικὸ ἀπὸ τὴν 98 ΑΔΤΕ, για τὴν ἄρτια διοικητικὴ ὀργάνωση τῶν θέσεών που ὑπηρέτησε. Τὸ ἔτος 2006, στις 9 Σεπτεμβρίου, λαμβάνει τὴν Μοναχικὴ τοῦ Κουρὰ στην Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου Δεσφίνας, μετὰ μία ἑβδομάδα χειροτονεῖται Διάκονος στον Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἀμφίσσης, καὶ στις 8 Ὀκτωβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους χειροτονεῖται Πρεσβύτερος στον Ἱερὸ Ναὸ Ζωοδόχου Πηγῆς Λιδωρικίου, ἀπὸ τὸν πολιὸ Μητροπολίτῃ Φωκίδος κυρὸ Ἀθηναγόρα, ὅπου καὶ  καθίσταται αὐθημερὸν  Ἐφημέριος  καὶ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου. Τὸ ἔτος 2007 ἀποφοιτεὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν καὶ κατόπιν πανελληνίων ἐξετάσεων, εἰσάγεται ἀριστοῦχος στην Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία τῶν Ἀθηνῶν, λαμβάνοντας ὑποτροφία, για να συνεχίσει περεταίρω Θεολογικὲς σπουδὲς καὶ τὸ ἔτος 2011 λαμβάνει τὸ πτυχίο τοῦ. Τὸ ἔτος 2010 περατώνει μετὰ (7) ἔτη, τὶς μουσικὲς τοῦ σπουδὲς λαμβάνοντας τὸ Δίπλωμα τοῦ Καθηγητοῦ – Μουσικοδιδασκάλου μὲ βαθμὸ  Ἄριστα παμψηφεί. Τὸ 2012, κατόπιν κατατακτηρίων ἐξετάσεων εἰσάγεται στην Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στο τμῆμα Θεολογίας, ἀπὸ ὅπου καὶ ἀποφοιτεὶ τὸ ἔτος 2015. Παράλληλα παρακολουθεῖ ἐπιμορφωτικὰ προγράμματα τοῦ Ε.Κ.Π.Α. στον τομέα τῶν Οἰκονομικῶν, τῆς Προγεννητικὴς Ψυχολογίας, καθὼς ἐπίσης, καὶ για τὴν θεολογία τῆς Ῥωσικὴς διασπορᾶς. Στις 16 Αὐγούστου 2009, τιμῶντας τὸν ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας, τοῦ ἀπονέμη τὸ ὀφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καὶ περὶ τὰ τέλη Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους ἀναλαμβάνει τὴν διοίκηση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἀρτοτίνης, ἐνῶ στις 5/3/2014, χειροθετεῖται  Πνευματικός.  Στις 24/10/2014, ὁ νέος Μητροπολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος τοῦ ἀναθέτει καθήκοντα  Ἱεροκήρυκα τῆς Ἐπαρχίας Δωρίδος, ἐνῶ ἀπὸ τὶς 1/11/2014, ἀναλαμβάνει καθήκοντα προϊσταμένου τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου καὶ τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Μητροπολίτῃ Φωκίδος. Ἐπίσης, στις 12/12/14 διορίζεται καὶ πάλι μέλος στις διαχειριστικὲς Ἐπιτροπὲς τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἀρτοτίνης καὶ Κουτσουροὺς καὶ στις 12/1/2015,  ἀναπληρωματικὸ Μέλος τοῦ Μητροπολιτικοὺ Συμβουλίου  τῆς Ι. Μ. Φωκίδος καθὼς καὶ ὡς Πρόεδρος  στην Ἐπιτροπὴ καταγραφῆς Κειμηλίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2017, εἰσάγεται στο Π.Μ.Σ. τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στον τομέα τοῦ Κανονικοῦ δικαίου. Τυγχάνει μέλος τοῦ διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου «Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Γραπτὸς – Νικαίας Ψαλμῳδοί» καὶ ἰδρυτικὸ μέλος τῆς «Ἑνώσεως Δωριέων Ἐπιστημόνων». Στις 29 Μαΐου 2015 δηλώνει οἰκιοθελὴ παραιτήσῃ ἀπὸ τὰ καθήκοντα τοῦ στα γραφεῖα τῆς Ι. Μ. Φωκίδος, προκειμένου, στις 1/10/2015, να μετατεθεὶ στην Ἱερὰ Μητρόπολη Ν. Ἰωνιάς. Γνωρίζει τὴν Ἀγγλικὴ καὶ Τουρκικὴ γλῶσσα.