Μετονομασία Πεδίου

Παρατηρώντας γύρω μας τον κόσμο πολύ εύκολα μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια πληθώρα συμπερασμάτων, που αφορούν φυσικά τον ίδιο τον άνθρωπο και την κοινωνία του. Ο άνθρωπος, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι «φύσει ζῷον πολιτικὸν», πράγμα το οποίο σημαίνει πως από την φύση του είναι ικανός, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ζώα, να αρθρώνει λόγο, να χρησιμοποιεί λόγο (λογική), να δημιουργεί κοινωνίες και πολιτισμό.

Η θρησκεία αποτελεί, ίσως, προέκταση όλων αυτών, ο άνθρωπος έχοντας την ανάγκη να πιστέψει σε κάτι ανώτερο από τον ίδιο δημιούργησε θρησκεία, χαρακτηριστικός για αυτό είναι ο λόγος του Claude Lévi-Strauss: «οι τελετουργίες εμπεριέχουν πάντοτε μια διάσταση απόγνωσης και μανίας». Κανείς έχοντας ως εφαλτήριο τον λόγο του θα μπορούσε να θέσει το ζήτημα της θρησκείας σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο, καθώς η «απόγνωση» και η «μανία» φέρουν συνήθως το αποτύπωμα μίας ολόκληρης κοινωνίας, ενός πολιτισμού, του ανθρώπου του ίδιου. Επίσης, η συγκεκριμένη διατύπωση ίσως οδηγεί στην σκέψη πως γίνεται λόγος για κοινωνίες αποτελούμενες από γηγενείς πληθυσμούς. Το αποτέλεσμα όποιας σκέψης και αν γίνει είναι πως ο άνθρωπος δημιουργεί μαζί με την κοινωνία του και τον πολιτισμό την θρησκεία.

Η θρησκεία αποτελεί έννοια ρευστή, η οποία εξαρτάται από τις κοινωνικές συμβάσεις και επιταγές καθεμιάς από τις κοινωνίες που μελετώνται. Ακριβώς αυτή η «ιδιομορφία» εγείρει το ενδιαφέρον και επιτάσσει την περεταίρω μελέτη του ζητήματος στα πλαίσια της κοινωνίας.  Ωστόσο, το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι επίσης ρευστό και αυτό διότι καθένας από τους πολιτισμούς θέτει τους δικούς του κοινωνικούς «όρους».

Ακριβώς αυτές οι ιδιομορφίες οδήγησαν στην μετονομασία του πεδίου «Κοινωνία και Εκκλησία» σε «Κοινωνία και Θρησκεία», εφόσον προστέθηκε η νέα στήλη «Θρησκεία και Πολιτισμός». Η στήλη αυτή θα πραγματεύεται ζητήματα θρησκείας, όπως είναι οι θεολογικές και θρησκευτικές αντιλήψεις, η διατροφή, που θα αφορούν πολιτισμικά φύλα από όλον τον κόσμο ανεξαιρέτως, μία προσπάθεια προσέγγισης της θρησκείας και του πολιτισμού.

 

 

H Βοηθός Αρχισυντάκτριας