Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου, Θεὸν σαρκὶ τεχθέντα.

της Αναστασίας Κόλλια, Δικηγόρου - Θεολόγου

Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού αποτελεί ακατάλυπτο μυστήριο και παράδοξο. Στο κοσμοσωτήριο έργο της Θείας οικονομίας και στο ανερμήνευτο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Κυρίου συνέβαλε η Υπεραγία Θεοτόκος στο πρόσωπο της οποίας πραγματώνεται η εκπλήρωση της ενόρκου υποσχέσεως του Θεού προς την πεπτωκυία ανθρωπότητα ότι από τη φυλή του Ιούδα θα προέλθει η Αειπάρθενος η οποία θα γεννήσει τον Σωτήρα. Η σάρκωση του Ιησού Χριστού συνετελέσθη υπερφυώς δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Δια της ασπόρου συλλήψεως και της υπερφυσικής γεννήσεως του ο Ιησούς Χριστός εισέρχεται στην ιστορία της μεταπτωτικής ανθρωπότητος.
Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ο Θεάνθρωπος Χριστός έχει διττή φύση είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος καθώς στο αΐδιο πρόσωπο του πραγματώνεται η υποστατική ένωση Θείας και ανθρώπινης, ατρέπτως, ασυγχύτως αδιαιρέτως και αχωρίστως, η σάρκωση του αποτελεί περίτρανη απόδειξη της άφατης αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο, που μόνο χαρά και αγαλλίαση μπορεί να φέρει στο κτιστό κόσμο. Ολόκληρη η κτίση πανηγυρίζει σε ουρανό και γη, χαίρεται και αναγεννάται υποδεχόμενη τον Κτίστη της καθώς η έλευση του σηματοδοτεί την απαρχή του απολυτρωτικού έργου του Θεανθρώπου, και τη νίκη της ζωής κατά του φθοροποιού θανάτου. Με τη κατά σάρκα γέννηση του ο Λόγος, όντας τέλειος Θεός, προσλαμβάνει πλήρως την ανθρώπινη φύση και γίνεται και τέλειος άν-θρωπος, δια της προσλήψεως στο πρόσωπο του και της ανθρώπινης φύσεως την οποία αναδημιουργεί, ανακαινίζει, την θεώνει, πρόκειται για παλιγγενεσία όλης της κτιστής πραγματικότητας. Ο Ιησούς Χριστός με τη σάρκωση του ομοίασε με εμάς σε όλα εκτός από την αμαρτία και σκοπός της σαρκώσεως του ήταν να ανακαινίσει την πεπτωκυία ανθρώπινη φύση. Έρχεται λοιπόν στο κόσμο ως νέος Αδάμ προκειμένου να μας λυτρώσει από τη φθαρτή και θνητή κατάσταση στην οποία περιήλθαμε εξ αιτίας της ανυπακοής των Πρωτοπλάστων. Ενεδύθη την ανθρώπινη σάρκα ο αχώρητος με σκοπό να επαναφέρει ολόκληρη την ανθρωπότητα στη προπτωτική της κατάσταση και να την απαλλάξει από τη δουλεία και τα δεσμά του θανάτου.
 
Με ευχές και αγάπη Χριστού
Χρόνια Πολλά
Ευλογημένα Χριστούγεννα
 

Επαφή

arthro 13

13arthro@gmail.com

Αναζήτηση στο site

Αφιερώματα

Άρθρο 13: Διεπιστημονική Εφημερίδα Εκκλησιαστικού Δικαίου

Article 13...     THE CONSTITUTION OF GREECE In the name of the Holy and Consubstantial and Indivisible Trinity   Article 13 1. Freedom of religious conscience is...

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

της Ολυμπίας-Μαρίας Ποντίκη, Νομικού - ΜΦ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ Τα εγκλήματα του λευκού κολάρου γνωρίζουμε ότι εντάσσονται στην κατηγορία των εγκλημάτων των οικονομικών που...

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου, Θεὸν σαρκὶ τεχθέντα.

της Αναστασίας Κόλλια, Δικηγόρου - Θεολόγου Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού αποτελεί ακατάλυπτο μυστήριο και παράδοξο. Στο κοσμοσωτήριο έργο της Θείας οικονομίας και στο ανερμήνευτο...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ: ο βίος, η δράση και το έργο του

του Θωμά Παπασάνδα, Φαρμακοποιού - 'Οικονομία της Υγείας & Πολιτική Υγείας' Msc   * η παρούσα αποτελεί την εισήγηση που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε από...

Βιντεοσκοπημένη έκδοση του διεπιστημονικού συνεδρίου με τίτλο, Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων

Στο παρόν αναρτάται η Βιντεοσκοπημένη έκδοση των εργασιών του διήμερου Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο  "Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων...

Η θρησκευτική ελευθερία στην εποχή της θεωρίας του παντός

Χαιρετισμοί Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι,   Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων νέων ερευνητών από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος...

© 2020 ΑΡΘΡΟ 13 (All Rights Reserved)

Υλοποιήθηκε από Webnode