Κοινωνία και Θρησκεία: Το κοινωνικό πρόσωπο της Εκκλησίας