Ιστορία και Πολιτισμός: Εκκλησία, Ιστορία και Τέχνη