Η θρησκεία στην αρχαιότητα: Αρχιτεκτονική και τέχνη στο Βυζάντιο