Ετήσιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων «Ηρόδοτος, ο πατέρας της Ιστορίας»

Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων  «Ηρόδοτος, ο πατέρας της Ιστορίας» διοργανώνει το 44ο ετήσιο συνέδριό της, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2017. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Οι θεματικές του συνεδρίου άπτονται των εξής ζητημάτων:

  • Η δομή και το περιεχόμενο του Ηροδότειου έργου
  • Μύθος και πραγατικότητα: ιστορική αφήγηση - παρεκβάσεις
  • Η σκέψη του Ηροδότου: πολιτική σκέψη στον Ηρόδοτο, θρησκεία και ηθική στο έργο του Ηροδότου
  •  Λαογραφικά, εθνολογικά και ανθρωπολογικά στοιχεία στο ηροδότειο έργο.
  •  Επιδράσεις του έργου του σε μεταγενέστερους ιστορικούς.
  •  Επιβιώσεις των μυθολογικών στοιχείων του ηροδότειου έργου στη λόγια και στη δημοτική παράδοση. Ο Ηρόδοτος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η προθεσμία αποστολής προτάσεων λήγει στις 15 Ιουνίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο δείτε εδώ.