Διεθνές Συνέδριο Αρχαιομετρίας - Καλαμάτα 2016

Το Διεθνές Συνέδριο Αρχαιομετρίας θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 21 Μαΐου 2016 στη Καλαμάτα. Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα του συνεδρίου, ενώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.