Ανακατεύθυνση...

Το να προσπαθήσει κανείς να ορίσει τα όρια πραγμάτων, των οποίων εξ ορισμού φαίνεται να ανήκουν σε έναν ατέρμονο κύκλο συζητήσεων, επιχειρημάτων, αποδείξεων και θεωριών φαίνεται άσκοπο. Ωστόσο, το βασικό ερώτημα παραμένει: βρισκόμαστε σε θέση να ορίσουμε ζητήματα που αφορούν τον πολιτισμό, τον ίδιο τον άνθρωπο και την εξέλιξή του; Ποιος είναι εκείνος που μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να αλλοιώσει την «αλήθεια» των πραγμάτων; Ερωτήματα τα οποία ισχύουν για κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου από τις απαρχές του έως και σήμερα. 

Πλήθος επιστημόνων ασχολούνται με αυτά και άλλα ερωτήματα. Οι αρχαιολόγοι είναι εκείνοι, οι οποίοι επιχειρούν την ανασύσταση του παρελθόντος με διεπιστημονικές προσεγγίσεις μέσω των υλικών καταλοίπων που οι άνθρωποι άφησαν στο πέρασμά τους. Πλήθος τέτοιων καταλοίπων, όπως αρχιτεκτονικών, κεραμικής, διάφορων εργαλείων, ακόμη και κοσμημάτων μαρτυρούν συνήθειες, μαρτυρούν την ύπαρξη πολιτισμού, κοινωνικών δομών, ολόκληρων κοινωνιών. Η πορεία του ανθρώπου αν και φαίνεται πως έχει χαθεί στο πέρασμα του χρόνου, ιδιαίτερα εκείνων των ανθρώπων που έζησαν εκατομμύρια χρόνια πριν από εμάς, είναι δυνατό να την παρακολουθήσουμε.

«It’s Ritual?»: Το ερώτημα που βασανίζει όλους όσους ασχολούνται με τη προϊστορία. Τα ισχνά κατάλοιπα δεν αφήνουν περιθώρια πολλών επιλογών ως προς την ερμηνεία τους, έτσι η περισσότερο «προσφιλής» ερμηνεία όσων καταλοίπων αδυνατούμε να ταυτίσουμε με οποιαδήποτε άλλη έκφανση της ζωής του ανθρώπου είναι η απόδοση του αντικειμένου σε τελετουργικούς σκοπούς συνοδευόμενο, όμως, από το ερώτημα «It’s Ritual?». Η θεματική στήλη  «Προϊστορία: It’s Ritual?» θα ασχοληθεί ακριβώς με τέτοιου είδους ζητήματα, θα επιχειρηθεί η προσέγγιση του καθημερινού και του λατρευτικού αντικειμένου, της θρησκείας και της τέχνης, αλλά και πως η διεπιστημονικότητα στάθηκε αρωγός για την ανάλυση αναπάντητων ερωτημάτων στη προϊστορία. 

Ωστόσο, όσο περισσότερο πλησιάζουμε στους χρόνους κοντά στο σήμερα μπορούμε να κατανοήσουμε όλα αυτά σε μεγαλύτερο βαθμό. Ειδικότερα μελετώντας κανείς τους βυζαντινούς χρόνους πολλές φορές βρίσκει ομοιότητες με τον σύγχρονό μας πολιτισμό. Πολλά θρησκευτικά μνημεία, όπως για παράδειγμα η Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη και η μονή του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία, χτίστηκαν από τους Παλαιοχριστιανικούς χρόνους έως και την Ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Αυτά τα μνημεία αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας, χρησιμοποιούνται, τα περισσότερα εξ αυτών, για τη τέλεση των μυστηρίων. Παρόλα αυτά, αν και φαίνονται τόσο οικεία, κανείς δε πρέπει να λησμονεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν αυτά τα μνημεία. Μέσω της θεματικής στήλης «Αρχιτεκτονική και Τέχνη στο Βυζάντιο» θα επιχειρηθεί η μελέτη των διάφορων καταλοίπων υπό το πρίσμα των συνθηκών που παρήχθησαν, όπως είναι οι κοινωνικές, οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. 

 

 

Γκουντρουμπή Βάσω - Αρχισυντάκτρια