5o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Παράταση υποβολής Περιλήψεων)

«Σῆμα Πολύτροπον»
Ένα διεπιστημονικό αρχαιολογικό ταξίδι από τον κόσμο των συμβόλων στην πράξη της ερμηνείας
 
5-7 Μαίου 2017 – Καλαμάτα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
Αμφιθέατρο «Ν. Πολίτης»
Για την Β' Εγκύκλιο του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φοιτητών Αρχαιολογίας πατήστε εδώ, (παράταση υποβολής περιλήψεων).
 
 
Ανακοίνωση:
Οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διοργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών και συγκεκριμένα στο αμφιθέατρο «Ν. Πολίτης», κατά το διάστημα 5-7 Μαΐου 2017, στην ακμάζουσα πόλη της Καλαμάτας.
 
Θέμα του συνεδρίου: 

«Σῆμα Πολύτροπον»

Ένα διεπιστημονικό αρχαιολογικό ταξίδι από τον κόσμο των συμβόλων στην πράξη της ερμηνείας

 
Στόχος:
Στο τριήμερο αρχαιολογικό μας ταξίδι θα περιηγηθούμε Διαχρονικά, Διαθεματικά και Διεπιστημονικά σε τόπους και χρόνους Ανθρώπινης Δράσης. Έναυσμα του ταξιδιού μας θα είναι κάθε φορά και ένα ξεχωριστό σύμβολο είτε υλικό είτε άυλο, που θα απορρέει από τον πλούσιο αρχαιολογικό κύκλο. Απώτερος στόχος του ταξιδιού: πρώτα η κατανόηση και ύστερα η ερμηνεία στο πλαίσιο της Επιστήμης της Αρχαιολογίας στην οποία εντρυφούμε!
 
Θεματολογία:
Τα τεκμήρια της Αρχαιολογίας θα μπορούσαν να εξεταστούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Στο ταξίδι μας τα αρχαιολογικά δεδομένα, δηλαδή τα υλικά κατάλοιπα και το ιστορικό τους νόημα, μελετώνται υπό το πρίσμα του συμβόλου που μετουσιώνουν. Η έννοια του συμβόλου συμβάλλει στο νόημα των αρχαιολογικών μαρτυριών, χωρίς, όμως να το εξαντλεί. Πρόκειται για μια δύσκολη αναζήτηση και συνάμα συναρπαστική: την αναζήτηση της γνώσης γύρω από τον άνθρωπο. Το ταξίδι μας έχει δύο θεματικούς σταθμούς:
 
Α. Ξεκινά από τον Κόσμο των Συμβόλων:
Οι θεματικές ξετυλίγονται γύρω από τρεις άξονες:
 •  Στοιχεία, Ύλες και Πράγματα:
  [η φύση και τα πρωτογενή δεδομένα της κατασκευής: λίθος, πέτρα, ξύλο, χώμα, νερό, φωτιά και αέρας, η τεχνική της κατασκευής, η αρχαιολογική ανάκτηση των πρωτογενών δεδομένων και η συμβολική διάσταση της τεχνικής, κ.ά.]
 • Το Σώμα ως Σήμα:
  [αισθήσεις, σωματικότητα, φύλο, ηλικία, κίνηση, κόσμηση, ένδυση, θάνατος, στάση, τροφή, αίμα κ.ά.]
 • Τα Σημεία ως Σύμβολα:
  [αφηγηματικές τεχνικές, μυθολογία, εικονογραφία, θέματα γραφής, μέτρηση, προσανατολισμός, μονάδες χρόνου κ.ά.]
Β. Και καταλήγει στην Πράξη της Ερμηνείας:
Ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι θεματικές που ξεκινούν από τα αρχαιολογικά δεδομένα και ξετυλίγουν τον κόσμο των συμβόλων και του ιστορικού νοήματος. Έμφαση δίνεται στη  μεθοδολογία, στις τεχνικές ιστορικής επεξήγησης και ερμηνείας. 
 
Δύο Ειδικές Ενότητες επικεντρώνονται στην εξερεύνηση καικατανόηση των πολλαπλών αναγνώσεων της αρχαιολογικής μαρτυρίας σήμερα. Αυτές αρθρώνονται με άξονα το παρελθόν και το παρόν:
 
 • Αρχαιολογία και Γραπτές Πηγές: (μεμονωμένα σύμβολα, γραφές, Γραμματεία,πρόσληψη της Αρχαιότητας, κ.ά.)
 • Αρχαιολογία και Παρόν: (η Αρχαιολογία ως σύμβολο σήμερα, Μουσειολογία, Διαχείριση Αρχαιολογικής Μαρτυρίας: ερμηνεία, επικοινωνία, εκπαίδευση, μετάδοση)
-Οι θεματικές ενότητες είναι συμβατικά οριοθετημένες. Ένα θέμα είναι δυνατόν να εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Η Επιστημονική Επιτροπή θα καταλήξει στην τελική κατηγοριοποίηση των ανακοινώσεων.
 
Συμμετοχή:
Δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο έχουν  προπτυχιακοί φοιτητές αρχαιολογικής κατεύθυνσης, καθώς και απόφοιτοι Αρχαιολογικών Τμημάτων της ημεδαπής, που δεν έχουν εγγραφεί σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Τέλος, το συνέδριο είναι ανοιχτό και σε προπτυχιακούς φοιτητές άλλων ειδικοτήτων των Ανθρωπιστικών Επιστημών, αρκεί το θέμα τους να έχει αρχαιολογικό θεματικό πυρήνα.
 
Τρόποι Συμμετοχής:
 • Με Aνακοίνωση
 • Με Eπιτοίχεια Aνακοίνωση (Poster)
Η συμμετοχή αφορά όλους όσους επιθυμούν να εισηγηθούν κάποια εργασία, που άπτεται της θεματικής του συνεδρίου. Για την απλή παρακολούθηση του συνεδρίου δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
 
Δήλωση Συμμετοχής:
Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώνετε το Έντυπο συμμετοχής το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο:  www.archaeosouluop.weebly.com  (δείτε εδώ). Το Έντυπο βρίσκεται στην ενότητα «Ανακοινώσεις» με την ένδειξη «Έντυπο Συμμετοχής». Το κατεβάζετε, το συμπληρώνετε και το αποστέλλετε,ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενοαρχείο στη διεύθυνση: archaeosoul.uop.abstracts@gmail.com μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2017
Το αρχείο που θα επισυνάψετε θα πρέπει να φέρει το όνομα: «ΟΝ/ΝΥΜΟΑΙΤΟΥΝΤΟΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
 
Υποβολή Περιλήψεων:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουντις Περιλήψεις των Εργασιών τους ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενο αρχείο στη διεύθυνση:archaeosoul.uop.abstracts@gmail.com μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2017.
Το αρχείο που θα επισυνάψετε θα πρέπει να φέρει το όνομα: «ΟΝΟ/ΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ». Οδηγίες συγγραφής της περίληψης θα βρείτε στο: www.archaeosouluop.weebly.com.
 
Τόσο η Δήλωση Συμμετοχής, όσο και η Υποβολή Περίληψης, θα πρέπει να αποσταλούν μαζί στο ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα (mail) ως δύο ξεχωριστά επισυναπτόμενα αρχεία. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα έχει την εξής μορφή:
Θέμα: Ονοματεπώνυμο, Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
Κείμενο: επισυνάπτετε τα:
1. «ΟΝ/ΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ- ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
2. «ΟΝΟ/ΝΥΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ»
 
Όλες οι περιλήψεις θα κριθούν ισότιμα με το σύστημα της ανώνυμης κρίσης. Για να γίνουν δεκτές για ανακοίνωση ή επιτοίχεια ανακοίνωση, θα πρέπει να φερουν θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής.Την τελική μορφή της ανακοίνωσης (προφορική ή επιτοίχεια) θα αποφασίσει η Επιστημονική Επιτροπή.
 
Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για την τελική μορφή της ανακοίνωσής τους έως τις 20 Μαρτίου με ηλεκτρονικό μήνυμα(mail). Αναλυτικές οδηγίες για τη δομή και έκταση τόσο των προφορικών όσο και των επιτοίχειων ανακοινώσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και θα σταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στους συμμετέχοντες.
 
Εγγραφή Συνέδρων:
Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής των συνέδρων. Ενδέχεται να υπάρξει μικρό κόστος συμμετοχής σε πιθανή  εκδρομή, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
 
Φιλοξενία Συνέδρων:
Προς το παρόν, υπάρχει δυνατότητα δωρεάν φιλοξενίας για τους 25 πρώτους ενδιαφερόμενους, που θα αποστείλουν το mail με το Έντυπο Συμμετοχής και την Αποστολή της Περίληψής τους (εφόσον η συμμετοχή τους εγκριθεί από την Επιστημονική Επιτροπή) με το σύστημα:
“first-come_first-served”. Οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν έως τις 20 Μαρτίου. 
Καταβάλλεται, ωστόσο, μεγάλη προσπάθεια από την Oργανωτική Eπιτροπή, να καλυφθεί η φιλοξενία όλων των συμμετεχόντων, καθώς αναμένουμε την τελική έγκριση χορηγίας. Αν η χορηγία εγκριθεί, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλύψουμε τη φιλοξενία όλων των συνέδρων, που είναι και η δική μας επιθυμία!Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
 
Πρακτικά Συνεδρίου:
Καταβάλλεται προσπάθεια να εκδοθούν ηλεκτρονικά, κατόπιν αξιολόγησης, οι εργασίες που θα υποβληθούν, από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μετά το πέρας του Συνεδρίου θα δοθούνοι οδηγίες συγγραφής, καθώς και χρονοδιάγραμμα για την αποστολή των τελικών εργασιών.
Το τεύχος με τις τελικές περιλήψεις, καθώς και το τεύχος με τις τελικές επιτοίχειες ανακοινώσεις θα δημοσιευτούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
 
Επιστημονική Επιτροπή:  (https://ham.uop.gr)
Η Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από τους:
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Γιαννούλη Ευγενία  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Εκλγ.)  Προϊστορική Αρχαιολογία: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στο Αιγαίο την 3η και 2η Χιλιετία π.Χ.
Ζαχαριάς Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Αρχαιομετρίας
Ζυμή Ελένη Επίκουρος Καθηγήτρια Κλασική Αρχαιολογία
Κουρή Μαρία Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση πολιτιστικών οργανισμών και ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών
Μπάνου Αιμιλία  Επίκουρος Καθηγήτρια Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλάδα
Ξανθοπούλου Μαρία Επίκουρος Καθηγήτρια Βυζαντινή Αρχαιολογία: Πρωτοβυζαντινή Εποχή
Πέννα Βασιλική  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία
Σερεμετάκη Κωνσταντίνα - Νάντια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Πολιτισμική Ανθρωπολογία
Σπηλιοπούλου Ιωάννα  Επίκουρος Καθηγήτρια Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού
Πληροφορίες- Επικοινωνία:
Για τυχόν διευκρινίσεις είμαστε στη διάθεσή σας με τους παρακάτω τρόπους:
 1. archaeosouluop.2017@gmail.com  (για πιθανές απορίες/διευκρινίσεις)
 2. archaeosoul.uop.abstracts@gmail.com (για την αποστολή του«ΕντύπουΣυμμετοχής» & της «Αποστολής Περίληψης»)
 3. archaeosoul.uop.accomodation@gmail.com (για ερωτήσεις που αφορούν τη φιλοξενία των συνέδρων) 
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,
Μαλλίρη Αναστασία- Νατάσσα