3ο Συνέδριο Εταιρείας Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς  διοργανώνει το 3ο κατά σειρά συνέδριο με θέμα: "Πολιτιστική Διαχείρηση και Παγκόσμιες Προκλήσεις". Απευθύνει πρόσκληση υποβολής περιλήψεως προς κάθε ενδιαφερόμενο. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την πρόσκληση υποβολής των περιλήψεων εδώ.

[Πηγή: Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς [ΕΣΔΙΑΠΟΚ]]