2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ «ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ» 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ:

τί δεῖ τὸ κύριον εἶναι τῆς πόλεως;

«Ποια πρέπει να είναι η κυρίαρχη εξουσία της πολιτείας;» (Αριστοτέλης, Πολιτικά 3.1281a 11)

18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΚΑΒΑΛΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Φιλοσοφίας στις 18-20 Νοεμβρίου 2016 στην πόλη της Καβάλας, υπό την πνευματική αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και τη στήριξη του Δήμου Καβάλας, με γενικό θέμα Πολιτική Θεωρία: τί δεῖ τὸ κύριον εἶναι τῆς πόλεως; «Ποια πρέπει να είναι η κυρίαρχη εξουσία της πολιτείας;» (Αριστοτέλης, Πολιτικά3.1281a 11) και με ειδικότερα θεματικά πεδία τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Πολιτικός στοχασμός από την αρχαιότητα και τη διαχρονία της Ελλάδας

Κλασική, νεότερη και σύγχρονη πολιτική θεωρία

Διεθνείς σχέσεις και το διακρατικό σύστημα

Ελευθερία και ισότητα

Oι ποιότητες της δημοκρατίας

Aποτίμηση της συμβολής των κομμάτων στο νέο Ελληνικό κράτος

Πολιτική φιλοσοφία και Θεολογία

Πολιτική φιλοσοφία και τέχνη

Θέματα κοινωνικής και πολιτικής ανθρωπολογίας