Βούλευμα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών 958/1987: Προσηλυτισμός

2016-03-16 19:24

Το βούλευμα αυτό αναφέρεται στο νομικό αντικείμενο που προστατεύουν οι διατάξεις περί προσηλυτισμού. Καταρχάς επισημαίνεται ότι στο άρθρο 13 Συντάγματος προστατεύεται η θρησκευτική συνείδηση, δηλαδή οι ιδέες και οι απόψεις του ανθρώπου σχετικά με το μεταφυσικό και ειδικότερα σε σχέση με το θείο. Στη συνέχεια όμως τονίζεται ότι το αντικείμενο προστασίας στο έγκλημα του προσηλυτισμού είναι στενότερο από αυτό που προστατεύει το Σύνταγμα και τονίζεται ότι προστατεύεται συγκεκριμένα η ενσυνείδητη θρησκευτική πίστη του ατόμου, των πιστών δηλαδή που είναι ενταγμένοι σε μια θρησκευτική κοινότητα. Το συμβούλιο καταλήγει ότι για να στοιχειοθετηθεί προσηλυτισμός, πρέπει προσηλυτίζων και προσηλυτιζόμενος να έχουν διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις.

{Πηγή: Ποινικά Χρονικά 1987, σελ:934 κ.επ., με παρατηρήσεις Άγγελου Κωνσταντινίδη}

Ρ. Παπασυκιώτης