Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στις Προκλήσεις της Εποχής - Αρχαίο DNA

2016-04-22 21:48

Στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Blue Money Show τα Διεθνή Βραβεία Giuseppe Sciacca Διοργανώνουν δύο εκδηλώσεις με θέμα: "Πρόληψη ατυχημάτων στο νερό, Αρχαίο DNA και καινοτομία του Δ.Π.Θ". Παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση και το δελτίο τύπου από τα Giuseppe Sciacca.

 

 

 

 Εκ της συντακτικής ομάδος