ΣτΕ 616/2004: Επιτίμιο Ακοινωνησίας

2017-05-05 06:37

Το επιτίμιο ακοινωνησίας δε συμπεριλαμβάνεται σε πολιτειακό νόμο, γεγονός που καθιστά την επιβολή του από τη Δ.Ι.Σ στους λειτουργούς της Εκκλησίας πράξη καθαρά πνευματικού περιεχομένου προβλεπόμενη από τους ιερούς κανόνες. Σε αυτή την περίπτωση η Εκκλησίας δρα ως αμιγώς πνευματικός οργανισμός και προβαίνει στη ρύθμιση της "εσωτερικής μυστηριακής σχέσης κοινωνίας" που διαθέτει με τους λειτουργούς της, οι οποίοι οικειοθελώς εντάχθηκαν σε αυτή. Συνεπώς, η πράξη επιβολής επιτιμίου ακοινωνησίας δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη, παραμένει δε δικαστικώς απρόσβλητη.   

{Πηγή: Νομοκανονικά 1/2005, σελ.121 επ.}

Νέα

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ 8 ΤΟΥΡΚΩΝ...
Κοινωνία καὶ Κανονικὸ Δίκαιο
Τσούτσος Αθ. Γεώργιος -...
Με αφορμή το Διεπιστημονικό...
Θρησκευτικές κοινότητες:...
ΜΕΦ Αθηνών 1519/2017 (14ο):...
ΜΠΑ 2156/2015: Απόρριψη...
Ορθοδοξία και ανατολικές...
5ο Ετήσιο Επιστημονικό...
ΥΠΟΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>