ΣτΕ 549/2016 (Δ΄ Τμήμα): Περί εννόμου συμφέροντος για τη διάλυση του «Τεκτονικού Ιδρύματος» και της «Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας»

2016-07-31 12:00

Η εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ασχολείται με το ζήτημα της ύπαρξης εννόμου συμφέροντος εκ μέρους Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Ελλάδος να ζητήσει την ακύρωση παράλειψης της διοίκησης να εκδώσει προεδρικό διάταγμα, με βάση το άρθρο 118 του ΑΚ για τη διάλυση του «Τεκτονικού Ιδρύματος» και της «Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας» ως παρεκκλίνοντα από τους σκοπούς τους.

Η πλειοψηφία των δικαστών υποστήριξε την άποψη ότι δε θεμελιώνεται έννομο συμφέρον από την πλευρά του Μητροπολίτη για την ακύρωση της ανωτέρω παράλειψης, διότι αυτό δεν προβλέπεται, ούτε από το άρθρο 3 παρ. 1, 5 και 29 παρ. 1 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, ούτε και από καμία άλλη διάταξη. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκε ότι η ιδιότητα του Μητροπολίτη αφενός, και η ιδιότητα του μέλους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου αφετέρου, δεν επαρκούν για να στηρίξουν  έννομο συμφέρον σχετικά με την ακύρωση της παράλειψης της διοίκησης. Ως εκ τούτου, απέρριψε την υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως ως απαράδεκτη.

Ένας δικαστής, εντούτοις, μειοψήφησε και υποστήριξε τη γνώμη ότι θεμελιώνεται έννομο συμφέρον, το οποίο ερείδεται στο ενδιαφέρον του Μητροπολίτη ως επισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος να παύσουν να λειτουργούν ιδρύματα, που προωθούν μη προστατευόμενη από το Σύνταγμα θρησκεία. Βεβαίως, και η άποψη αυτή κατέληξε στην απόρριψη της σχετικής αίτησης ακυρώσεως ως απαράδεκτης, διότι, όπως ειδικότερα υποστηρίχθηκε, δε συντελέστηκε παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας εκ μέρους της διοίκησης, αφού ο Μητροπολίτης δεν απέδειξε τους ισχυρισμούς του σχετικά με την προώθηση του Σατανισμού από τους τέκτονες, αλλά απλώς επικαλέσθηκε απόψεις ατόμων που κατά καιρούς διατείνονται ότι ο τεκτονισμός αποτελεί θρησκεία με μυστικά δόγματα.

{Πηγή: Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Ισοκράτης του ΔΣΑ}

Ρ. Παπασυκιώτης

Επαφή

arthro 13

13arthro@gmail.com

Αναζήτηση στο site

Αφιερώματα

Μια μικρή κοινότητα… μια μεγάλη ιδέα

 «Όσοι υποφέρουν δεν έχουν άλλη παρηγοριά απ’ την ελπίδα.»  Ουίλλιαμ Σαίξπηρ Κοιτώντας τυχαία μερικές σελίδες από τον τύπο, ηλεκτρονικό και έντυπο, αμέσως διαφαίνεται μια υποβόσκουσα...

© 2020 ΑΡΘΡΟ 13 (All Rights Reserved)

Υλοποιήθηκε από Webnode