ΣτΕ 549/2016 (Δ΄ Τμήμα): Περί εννόμου συμφέροντος για τη διάλυση του «Τεκτονικού Ιδρύματος» και της «Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας»

2016-07-31 12:00

Η εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ασχολείται με το ζήτημα της ύπαρξης εννόμου συμφέροντος εκ μέρους Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Ελλάδος να ζητήσει την ακύρωση παράλειψης της διοίκησης να εκδώσει προεδρικό διάταγμα, με βάση το άρθρο 118 του ΑΚ για τη διάλυση του «Τεκτονικού Ιδρύματος» και της «Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας» ως παρεκκλίνοντα από τους σκοπούς τους.

Η πλειοψηφία των δικαστών υποστήριξε την άποψη ότι δε θεμελιώνεται έννομο συμφέρον από την πλευρά του Μητροπολίτη για την ακύρωση της ανωτέρω παράλειψης, διότι αυτό δεν προβλέπεται, ούτε από το άρθρο 3 παρ. 1, 5 και 29 παρ. 1 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, ούτε και από καμία άλλη διάταξη. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκε ότι η ιδιότητα του Μητροπολίτη αφενός, και η ιδιότητα του μέλους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου αφετέρου, δεν επαρκούν για να στηρίξουν  έννομο συμφέρον σχετικά με την ακύρωση της παράλειψης της διοίκησης. Ως εκ τούτου, απέρριψε την υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως ως απαράδεκτη.

Ένας δικαστής, εντούτοις, μειοψήφησε και υποστήριξε τη γνώμη ότι θεμελιώνεται έννομο συμφέρον, το οποίο ερείδεται στο ενδιαφέρον του Μητροπολίτη ως επισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος να παύσουν να λειτουργούν ιδρύματα, που προωθούν μη προστατευόμενη από το Σύνταγμα θρησκεία. Βεβαίως, και η άποψη αυτή κατέληξε στην απόρριψη της σχετικής αίτησης ακυρώσεως ως απαράδεκτης, διότι, όπως ειδικότερα υποστηρίχθηκε, δε συντελέστηκε παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας εκ μέρους της διοίκησης, αφού ο Μητροπολίτης δεν απέδειξε τους ισχυρισμούς του σχετικά με την προώθηση του Σατανισμού από τους τέκτονες, αλλά απλώς επικαλέσθηκε απόψεις ατόμων που κατά καιρούς διατείνονται ότι ο τεκτονισμός αποτελεί θρησκεία με μυστικά δόγματα.

{Πηγή: Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Ισοκράτης του ΔΣΑ}

Ρ. Παπασυκιώτης

Επαφή

arthro 13

13arthro@gmail.com

Αναζήτηση στο site

Αφιερώματα

Άρθρο 13: Διεπιστημονική Εφημερίδα Εκκλησιαστικού Δικαίου

Article 13...     THE CONSTITUTION OF GREECE In the name of the Holy and Consubstantial and Indivisible Trinity   Article 13 1. Freedom of religious conscience is...

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

της Ολυμπίας-Μαρίας Ποντίκη, Νομικού - ΜΦ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ Τα εγκλήματα του λευκού κολάρου γνωρίζουμε ότι εντάσσονται στην κατηγορία των εγκλημάτων των οικονομικών που...

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου, Θεὸν σαρκὶ τεχθέντα.

της Αναστασίας Κόλλια, Δικηγόρου - Θεολόγου Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού αποτελεί ακατάλυπτο μυστήριο και παράδοξο. Στο κοσμοσωτήριο έργο της Θείας οικονομίας και στο ανερμήνευτο...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ: ο βίος, η δράση και το έργο του

του Θωμά Παπασάνδα, Φαρμακοποιού - 'Οικονομία της Υγείας & Πολιτική Υγείας' Msc   * η παρούσα αποτελεί την εισήγηση που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε από...

Βιντεοσκοπημένη έκδοση του διεπιστημονικού συνεδρίου με τίτλο, Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων

Στο παρόν αναρτάται η Βιντεοσκοπημένη έκδοση των εργασιών του διήμερου Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο  "Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων...

Η θρησκευτική ελευθερία στην εποχή της θεωρίας του παντός

Χαιρετισμοί Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι,   Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων νέων ερευνητών από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος...

© 2020 ΑΡΘΡΟ 13 (All Rights Reserved)

Υλοποιήθηκε από Webnode