ΣτΕ 4596/2014( Γ’ Τμήμα): Περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων και προσωπικής ελευθερίας κληρικών

2016-01-15 01:09

Στην απόφαση αυτή δύο είναι κατά κύριο λόγο οι προβληματισμοί που τίθενται. Ο πρώτος αφορά τη φύση των εκκλησιαστικών δικαστηρίων ως δικαιοδοτικών οργάνων, ενώ ο δεύτερος αφορά την προσωπική ελευθερία των κληρικών σε συνάρτηση με  το γενετήσιο προσανατολισμό τους.

Όσον αφορά τον πρώτο προβληματισμό, το ΣτΕ επιβεβαιώνοντας πάγια νομολογία του απεφάνθη ότι τα εκκλησιαστικά δικαστήρια, παρά την ονομασία τους, όταν επιβάλλουν ποινές που άπτονται της υπηρεσιακής σχέσης του κληρικού και του μοναχού και των δικαιωμάτων που συνακόλουθα πηγάζουν από αυτή, λειτουργούν ως πειθαρχικά όργανα και οφείλουν να τηρούν τις βασικές αρχές του πειθαρχικού δικαίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις και προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όσον αφορά το δεύτερο προβληματισμό, το ανώτατο Ακυρωτικό έκρινε ότι δεν παραβιάζεται ούτε η προσωπική ελευθερία ούτε η αρχή της ισότητας, όταν εκκλησιαστικό δικαστήριο επιβάλλει ποινή για το αδίκημα της αρσενοκοιτίας(παρά φύσιν ασέλγεια με άρρενες). Ειδικότερα το ΣτΕ εξήγησε ότι οι κληρικοί της ορθόδοξης εκκλησίας, συντασσόμενοι με το δόγμα της, εκουσίως αποδέχονται τις θεμελιώδεις πνευματικές αρχές και τους ιερούς της κανόνες, που επιβάλλουν κάποιους περιορισμούς στην προσωπική τους ζωή. Οι περιορισμοί αυτοί που αφορούν τις σεξουαλικές προτιμήσεις των κληρικών δικαιολογούνται αφενός γιατί οι κληρικοί τελούν σε ειδικές συνθήκες οπότε και  είναι επιτρεπτή η διαφορετική τους μεταχείριση, αφετέρου γιατί αυτό επιβάλλει η αυτονομία που απολαμβάνει η ορθόδοξη εκκλησία, η οποία μπορεί να απαιτεί από τους πνευματικούς της λειτουργούς ορισμένη συμπεριφορά και στη δημόσια και στην ιδιωτική τους ζωή ακριβώς λόγω της σχέσης εμπιστοσύνης που τους συνδέει με το πρόσωπό της.

{Πηγή: www.valsamon.com}

Ρ. Παπασυκιώτης

Επαφή

arthro 13

13arthro@gmail.com

Αναζήτηση στο site

Αφιερώματα

Άρθρο 13: Διεπιστημονική Εφημερίδα Εκκλησιαστικού Δικαίου

Article 13...     THE CONSTITUTION OF GREECE In the name of the Holy and Consubstantial and Indivisible Trinity   Article 13 1. Freedom of religious conscience is...

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

της Ολυμπίας-Μαρίας Ποντίκη, Νομικού - ΜΦ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ Τα εγκλήματα του λευκού κολάρου γνωρίζουμε ότι εντάσσονται στην κατηγορία των εγκλημάτων των οικονομικών που...

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου, Θεὸν σαρκὶ τεχθέντα.

της Αναστασίας Κόλλια, Δικηγόρου - Θεολόγου Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού αποτελεί ακατάλυπτο μυστήριο και παράδοξο. Στο κοσμοσωτήριο έργο της Θείας οικονομίας και στο ανερμήνευτο...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ: ο βίος, η δράση και το έργο του

του Θωμά Παπασάνδα, Φαρμακοποιού - 'Οικονομία της Υγείας & Πολιτική Υγείας' Msc   * η παρούσα αποτελεί την εισήγηση που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε από...

Βιντεοσκοπημένη έκδοση του διεπιστημονικού συνεδρίου με τίτλο, Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων

Στο παρόν αναρτάται η Βιντεοσκοπημένη έκδοση των εργασιών του διήμερου Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο  "Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων...

Η θρησκευτική ελευθερία στην εποχή της θεωρίας του παντός

Χαιρετισμοί Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι,   Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων νέων ερευνητών από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος...

© 2020 ΑΡΘΡΟ 13 (All Rights Reserved)

Υλοποιήθηκε από Webnode