ΣτΕ 3356/1995: Περί του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία

2017-07-18 07:58

Η εν λόγω απόφαση πραγματεύεται τη διαδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στο σχολείο. Το ΣτΕ με συνδυαστική ερμηνεία των άρθρων 13 και 16 παρ.2 του ελληνικού Συντάγματος, του άρθρου 9 της Ε.Σ.Δ.Α. και του άρθρου 2 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής, συνάγει ότι οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν το μάθημα των θρησκευτικών και να μετέχουν στις διάφορες θρησκευτικές εκδηλώσεις, όπως είναι η απαγγελία της πρωινής προσευχής και ο εκκλησιασμός,προκειμένου να αναπτυχθεί η θρησκευτική τους συνείδηση. Όμως, όπως επισημαίνει στη συνέχεια, εάν κάποιοι μαθητές αρνηθούν να συμμετάσχουν στις ανωτέρω εκδηλώσεις, διότι έρχονται σε αντίθεση με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, τότε ο διευθυντής του σχολείου έχει υπηρεσιακό καθήκον να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε οι μαθητές αυτοί, να μη μετέχουν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις και να μην παρακολουθούν τη διδασκαλία των θρησκευτικών, χωρίς βέβαια η αποχή τους αυτή να συνεπάγεται γι' αυτούς οποιασδήποτε μορφής σχολική κύρωση. Ακολούθως, τονίζει ότι, ακόμα και να μη γίνεται επίκληση λόγων που άπτονται της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών, ο διευθυντής οφείλει και πάλι να ερευνήσει μήπως η σχετική άρνηση οφείλεται σε τέτοιου είδους λόγους. Με βάση την ανωτέρω μείζονα πρόταση και τη συνδυαστική εφαρμογή του νόμου 1566/1985 και ειδικότερα των διατάξεων του, που αναφέρονται στους λόγους άρνησης δημόσιας απαγγελίας της προσευχής, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο δέχτηκε αίτηση ακυρώσεως κατά σχολικής απόφασης που χαρακτήριζε τη διαγωγή μαθητή ως "επίμεμπτη" ενόψει της επίμονης άρνησης του για απαγγελία προσευχής, διότι δεν πραγματοποιήθηκε η σχετική έρευνα αναφορικά με τους λόγους θρησκευτικής συνείδησης από το διευθυντή του σχολείου.

{Πηγή: Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «Ισοκράτης» του Δ.Σ.Α.}

Ρ. Παπασυκιώτης

Επαφή

arthro 13

13arthro@gmail.com

Αναζήτηση στο site

Αφιερώματα

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

της Ολυμπίας-Μαρίας Ποντίκη, Νομικού - ΜΦ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ Τα εγκλήματα του λευκού κολάρου γνωρίζουμε ότι εντάσσονται στην κατηγορία των εγκλημάτων των οικονομικών που...

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου, Θεὸν σαρκὶ τεχθέντα.

της Αναστασίας Κόλλια, Δικηγόρου - Θεολόγου Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού αποτελεί ακατάλυπτο μυστήριο και παράδοξο. Στο κοσμοσωτήριο έργο της Θείας οικονομίας και στο ανερμήνευτο...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ: ο βίος, η δράση και το έργο του

του Θωμά Παπασάνδα, Φαρμακοποιού - 'Οικονομία της Υγείας & Πολιτική Υγείας' Msc   * η παρούσα αποτελεί την εισήγηση που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε από...

Βιντεοσκοπημένη έκδοση του διεπιστημονικού συνεδρίου με τίτλο, Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων

Στο παρόν αναρτάται η Βιντεοσκοπημένη έκδοση των εργασιών του διήμερου Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο  "Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων...

Η θρησκευτική ελευθερία στην εποχή της θεωρίας του παντός

Χαιρετισμοί Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι,   Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων νέων ερευνητών από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος...

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Φωτός: Προσεγγίσεις στὴ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ

του Δημητρίου Αλεξόπουλου Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός,  δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδύναντο.  Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ...

© 2021 ΑΡΘΡΟ 13 (All Rights Reserved)

Υλοποιήθηκε από Webnode