ΣτΕ 3120/2002: Περί συνταξιοδοτήσεως κληρικού του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.)

2016-01-06 22:44

Οι κανονισμοί 8/70, 26/71, 59/75, 62/75  και 64/76,οι αφορούντες την υπηρεσιακή κατάσταση των κληρικών του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. , δεν περιέχουν ρύθμιση ως προς το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των κληρικών αυτών, αλλά ο 8/70 στο άρθρο 6 ορίζει ότι κατά τα μη ρυθμιζόμενα ισχύει ο Κώδικας περί Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων. Εφαρμοστέο, εν προκειμένω είναι το άρθρο 37 του ν. 590/1977, εφόσον στον κανονισμό 8/70 δεν αναφέρεται ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης, όχι όμως, το άρθρο 42 του κανονισμού 2/1969 “περί Ιερών Ναών, Ενοριών και Εφημερίων”, το οποίο θεωρείται ως καταργηθέν εκ του άρθρου 74 του ν.590/1977. Ούτε ο Υπαλληλικός Κώδικας (ν.2683/1999) δεν εφαρμόζεται σε αυτήν την περίπτωση κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ ( ΣτΕ 4548/1995, 507/1983 ). Επομένως, δυνάμει του άρθρου 37 του ν.590/1977, κληρικός που συμπλήρωσε το 70ο έτος έχει την ευχέρεια, κατόπιν αιτήσεως του, να συνταξιοδοτηθεί. Μόνον για λόγους ανικανότητας εκτέλεσης των καθηκόντων του προβλέπεται δυνατότητα συνταξιοδότησής του προ της συμπλήρωσης του ως άνω αναφερομένου ορίου ηλικίας, ανικανότητα πιστοποιημένη βάσει ειδικής γνωμοδοτήσεως αιτήσει του αρμοδίου Αρχιερέα, όπως ο ίδιος ως ανωτέρω νόμος ορίζει.

{Πηγή: www.valsamon.com}

Ρ. Παπασυκιώτης

Επαφή

arthro 13

13arthro@gmail.com

Αναζήτηση στο site

Αφιερώματα

Άρθρο 13: Διεπιστημονική Εφημερίδα Εκκλησιαστικού Δικαίου

Article 13...     THE CONSTITUTION OF GREECE In the name of the Holy and Consubstantial and Indivisible Trinity   Article 13 1. Freedom of religious conscience is...

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

της Ολυμπίας-Μαρίας Ποντίκη, Νομικού - ΜΦ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ Τα εγκλήματα του λευκού κολάρου γνωρίζουμε ότι εντάσσονται στην κατηγορία των εγκλημάτων των οικονομικών που...

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου, Θεὸν σαρκὶ τεχθέντα.

της Αναστασίας Κόλλια, Δικηγόρου - Θεολόγου Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού αποτελεί ακατάλυπτο μυστήριο και παράδοξο. Στο κοσμοσωτήριο έργο της Θείας οικονομίας και στο ανερμήνευτο...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ: ο βίος, η δράση και το έργο του

του Θωμά Παπασάνδα, Φαρμακοποιού - 'Οικονομία της Υγείας & Πολιτική Υγείας' Msc   * η παρούσα αποτελεί την εισήγηση που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε από...

Βιντεοσκοπημένη έκδοση του διεπιστημονικού συνεδρίου με τίτλο, Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων

Στο παρόν αναρτάται η Βιντεοσκοπημένη έκδοση των εργασιών του διήμερου Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο  "Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων...

Η θρησκευτική ελευθερία στην εποχή της θεωρίας του παντός

Χαιρετισμοί Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι,   Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων νέων ερευνητών από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος...

© 2020 ΑΡΘΡΟ 13 (All Rights Reserved)

Υλοποιήθηκε από Webnode