Σεμινάριο: Χάρτες στις Βιβλιοθήκες

2016-07-17 20:39

Διοργανώνεται σεμινάριο με θέμα: "Χάρτες στις Βιβλιοθήκες" όπου θα παρουσιαστούν τα εξής θέματα:

 • Τί είναι χάρτης
 • Ποια τα βασικά στοιχεία του χάρτη 
 • Ιστορική αναδρομή 
 • Σε τί μοιάζουν και σε τι διαφέρουν οι χάρτες από τα βιβλία 
 • Τί είδους χάρτες βρίσκουμε στις Βιβλιοθήκες 
 • Ποιοί έχουν ανάγκη τέτοιων χαρτών 
 • Τί περιμένουν οι χάρτες από τη Βιβλιοθήκη  
 • Τί περιμένει η Βιβλιοθήκη από τους χάρτες 
 • Τί περιμένουν οι χρήστες Βιβλιοθηκών από τους χάρτες  
 • Θέματα ψηφιοποίησης, συντήρησης και γεωαναφοράς  
 • Θέματα καταλογράφησης και κωδικοποίησης  
 • Θέματα διαδικτυακής παροχής  
 • Τί γίνεται αλλού. Τί μπορεί να γίνει στην Ελλάδα 
 • «Παραδείγματα Καλής Πρακτικής»
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.
 
 
Εκ της συντακτικής ομάδος