Σειρά Βυζαντινών Διαλέξεων: Η Κωνσταντινούπολη και ο Βυζαντινός Κόσμος

2017-03-09 02:11

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) και την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (ΕΚΣ) σας παρουσιάζει στο Σισμανόγλειο Μέγαρο τη δεύτερη διάλεξη του Κύκλου Βυζαντινών Ομιλιών υπό τον τίτλο: 

"Βυζαντινές πόλεις–λιμάνια και η επίδραση της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης στον υπόλοιπο κόσμο"

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:00.

Oμιλητές:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ, Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ:

"Τα Βυζαντινά λιμάνια της Κύπρου ως εφαλτήρια επικοινωνίας και αλληλεπιδράσεων μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Μεσογείου"

ENGIN AKYÜREK Κέντρο Σπουδών Ύστερης Αρχαιότητας και Βυζαντίου, Πανεπιστήμιο Koç-Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος:

"Βυζαντινά λιμάνια των Μικρασιατικών ακτών και το λιμάνι στα Μύρα της Λυκίας"

Όσοι προτίθενται να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: πατήστε εδώ έως και τις 12/ 3/ 2017.

[Πηγή: Sismanoglio Megaro]

Ανεβλαβή Βασιλική