Σχέσεις κράτους - εκκλησίας και η ευρωπαϊκή τους διάσταση

2019-01-07 13:40

Έναρξη κύκλου ομιλιών για τις θρησκευτικές κοινότητες στην Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Σπουδών "Νίκος Σβορώνος" του Ευρωπαϊκoύ Οργανσμού Δημοσίου Δικαίου EPLO και ο Σύλλογος μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σ.ΜΕ.Κ..ΘΕ.)  συνδιοργανώνουν κύκλο ομιλιών οι οποίες θα πραγματοποιούνται εβδομαδιαία με εναρκτήρια ημερομηνία την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, 2018 στις εγκαταστάσεις του EPLO στη Ρωμαϊκη Αγορά (Πλάκα), μεταξύ 6:00μμ-9:00μμ.

4η Εκδήλωση: Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18:30 - 21:00
 
Θέμα: Σχέσεις κράτους - εκκλησίας και η ευρωπαϊκή τους διάσταση
 
Πρόγραμμα
 
18:30 Κ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Νομικής Σχολής ΑΠΘ: “Ζητήματα κράτους – θρησκευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πρόσφατες εξελίξεις”
 
19:00 Μ. Παπαγεωργίου, Δικηγόρος, V. R. Fellow Wolfson College, Cambridge University: “Το ειδικό συνταγματικό καθεστώς της Δωδεκανήσου. Η ερμηνευτική διάσταση του Ευρωπαϊκού Συνταγματισμού” 
 
Συζήτηση
 
Συντονίστρια: Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα: Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Σπουδών <<Νίκος Σβορώνος>>
 
RSVP: Επιβεβαιώστε την παρουσία σας έως τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, 2019 μέσω email στο afiumi@eplo.int 
 
Θα χορηγηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.
 
{Πηγή: EPLO}