Οι Δημόσιες Συμβάσεις και οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

2017-10-26 08:19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)

www.dimosiodikaio.gr

Ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ»

www.publiclawjournal.com

 

Επιστημονική Εκδήλωση  Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) στον ΔΣΑ

Ακαδημίας 60, 1ος Όροφος

 

Πέμπτη  26  OKΤΩΒΡΙΟΥ 2017, 18:00 - 20:00:

 

«ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ»

 

Ομιλητές:

 

Αστέριος Μπουζιάς, Διπλωμάτης, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ):

«Δημόσιες Συμβάσεις και νομικός έλεγχος» 

 

Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου, Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου (PARIS II):

«ΑΕΠΠ και ΕΑΑΔΗΣΥ: Σύγκρουση ή συμβατότητα;»

 

Μιχάλης Π. Σειραδάκης, Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Μ.Δ.Ε. στο Εμπορικό Δίκαιο, LL.M.: «Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ. Επίκαιρα ζητήματα από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της»

 

Συντονιστής: Φώτιος Θεοδ. Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),  τ. Πρόεδρος Εφετών ΔΔ  …………………………………………………………………………………………

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται και ηλεκτρονικά στο  enwsiellinwndimosiologwn@gmail.comΘα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους θa παρακολουθήσουν τις τρεις επιστημονικές εκδηλώσεις. Στo τέλος της εκδήλωσης θα χορηγηθούν οι μη παραληφθείσες βεβαιώσεις συμμετοχής στον προηγούμενο κύκλο (Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 «Η διοικητική δίκη στην πράξη») επιστημονικών εκδηλώσεων στον ΔΣΑ.

 

Εκ μέρους του ΔΣ

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος