ΜΠΑ 2842/2015: Αναγνώριση ΘΝΠ

2017-12-23 01:22
Με την υπό εξέταση απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε θρησκευτικό νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο» με 383 ιδρυτικά μέλη. Οι αιτούντες - μέλη της προσωρινής διοίκησης του υπό σύσταση Θρησκευτικού Νομικού Προσώπου προσκόμισαν τα έγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 3 ν.4301/2014 και κρίθηκε ότι "από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την αναγνώριση θρησκευτικού νομικού προσώπου, του οποίου η Ομολογία Πίστεως και ο Κανονισμός γενικότερα δεν έρχονται σε αντίθεση προς τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η αίτηση και ως ουσιαστικά βάσιμη {...}''.
Ο κανονισμός λειτουργίας του εν λόγω νομικού προσώπου αποτελείται από είκοσι άρθρα, στο οποία περιγράφονται μεταξύ άλλων ο σκοπός και οι πόροι προς την επίτευξή του, οι οποίοι συνίστανται στις εκούσιες εισφορές των πιστών που απαγορεύεται να διατεθούν για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η συμμετοχή στο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο συνίσταται σε τέσσερα αλληλοσυμπληρούμενα κριτήρια: την πίστη στον Ιησού Χριστό, τη βάπτιση στο όνομα της αγίας τριάδος, την αποδοχή του δογματικού περιεχομένου των Ευαγγελίων και την τακτική συμμετοχή στη λατρεία της θρησκευτικής κοινότητας, στην οποία ανήκει. Τα όργανα της διοίκησης είναι το Πρεσβυτέριο, του οποίου προΐσταται ο κύριος θρησκευτικός λειτουργός που είναι ο Προϊστάμενος Πρεσβύτερος – «ποιμένας» (σύμφωνα με την ομολογία πίστεως είναι κληρικός που μετέχει του τρίτου βαθμού της ιεροσύνης: «χειροτονεί επισκόπους που λέγονται και πρεσβύτεροι σε κάθε εκκλησία»), η Διοικούσα Επιτροπή, η Εξελεγκτική Επιτροπή, η Γενική Συνέλευση. Η αστική εκπροσώπηση πραγματοποιείται από την πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή με πρόεδρο υποχρεωτικά τον «ποιμένα», ενώ η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με αρμοδιότητες οικονομικής φύσεως. Μετά την εκτενή ανάλυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των οργάνων της διοίκησης προβλέπεται διάλυση του νομικού προσώπου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης αυξημένης πλειοψηφίας (κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται και τροποποίηση του κανονισμού), με τη μείωση των μελών κάτω από τα 100, καθώς και με δικαστική απόφαση. Η ερμηνεία του κανονισμού σε περίπτωση ασάφειας ή αμφιβολίας είναι έργο του Πρεσβυτερίου, το οποίο εκδίδει σχετική απόφαση.
{αδημ.}
*βλ.και Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, αρ.φυλ.9774, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015, σ.21-26 
Ε. Παλιούρα

Επαφή

arthro 13

13arthro@gmail.com

Αναζήτηση στο site

Αφιερώματα

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

της Ολυμπίας-Μαρίας Ποντίκη, Νομικού - ΜΦ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ Τα εγκλήματα του λευκού κολάρου γνωρίζουμε ότι εντάσσονται στην κατηγορία των εγκλημάτων των οικονομικών που...

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου, Θεὸν σαρκὶ τεχθέντα.

της Αναστασίας Κόλλια, Δικηγόρου - Θεολόγου Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού αποτελεί ακατάλυπτο μυστήριο και παράδοξο. Στο κοσμοσωτήριο έργο της Θείας οικονομίας και στο ανερμήνευτο...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ: ο βίος, η δράση και το έργο του

του Θωμά Παπασάνδα, Φαρμακοποιού - 'Οικονομία της Υγείας & Πολιτική Υγείας' Msc   * η παρούσα αποτελεί την εισήγηση που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε από...

Βιντεοσκοπημένη έκδοση του διεπιστημονικού συνεδρίου με τίτλο, Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων

Στο παρόν αναρτάται η Βιντεοσκοπημένη έκδοση των εργασιών του διήμερου Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο  "Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων...

Η θρησκευτική ελευθερία στην εποχή της θεωρίας του παντός

Χαιρετισμοί Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι,   Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων νέων ερευνητών από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος...

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Φωτός: Προσεγγίσεις στὴ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ

του Δημητρίου Αλεξόπουλου Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός,  δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδύναντο.  Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ...

© 2021 ΑΡΘΡΟ 13 (All Rights Reserved)

Υλοποιήθηκε από Webnode