Η δικαστική δίωξη του Θεόφιλου Καΐρη: Μία διαφορετική ανάγνωση (βίντεο της παρουσίασης)

2016-05-15 11:30

Η παρουσίαση διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Ανοιχτού Μαθήματος "Ιστορικές Δίκες" από τον Επίκουρο Καθηγητή Εκκλησιαστικού Δικαίου Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου με τίτλο: 

Ελευθερία  της  θρησκευτικής  συνείδησης

στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

Η δικαστική δίωξη του Θεόφιλου Καΐρη:

Μία διαφορετική ανάγνωση