Εφετείο Λαρίσης 327/2011: Περί νομικής προσωπικότητας των Γ.Ο.Χ

2016-02-10 00:29

Στην απόφαση αυτή το εφετείο Λαρίσης αποφάνθηκε ότι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (Γ.Ο.Χ) και οι οργανωτικές υποδιαιρέσεις τους, οι δοξασίες των οποίων αναγνωρίζονται πλέον ως γνωστή θρησκεία, έχουν αυτοδικαίως νομική προσωπικότητα, ακόμα και αν δεν υπάρχει πολιτειακή πράξη που να την επικυρώνει. Η αναγνώριση της ιδιόρρυθμης αυτής νομικής προσωπικότητας, η οποία προσφέρει στις παραπάνω ενώσεις ικανότητα δικαίου και ικανότητα προς δικαιοπραξία με βάση  το άρθρο 13 του συντάγματος και το άρθρο 9 της ΕΣΔΑ, είναι προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ προκειμένου να μπορεί μια θρησκευτική κοινότητα  να απολαύσει το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας σε όλες του τις εκφάνσεις.

{Πηγή: Περιοδικό Εφαρμογές Αστικού Δικαίου , τεύχη 4-5 , με σχόλιο Γ.Ι.Ανδρουτσόπουλου, 2012}

Ρ. Παπασυκιώτης