ΕΔΔΑ CASE OF SİNAN IŞIK v. TURKEY 02/05/2010: Θρήσκευμα και Ταυτότητες

2017-10-27 08:00
Ο Sinan Isik, μέλος της θρησκευτικής κοινότητας των Αλεβιτών, προσέφυγε στο Δικαστήριο λόγω του ότι στο δελτίο ταυτότητάς του αναγραφόταν ότι ανήκε στο Ισλάμ. Ισχυρίστηκε ότι η θρησκεία του είναι αυτοτελής και όχι μια διαφορετική ερμηνεία του Ισλάμ, όπως του αντέταξαν αρνούμενοι την αντικατάσταση της ένδειξης Ισλάμ στην ταυτότητά του από την ένδειξη Αλεβίτης. Επιπλέον, προέβαλε την αντίθεση προς το άρθρο 9 της ΕΣΔΑ (και στο άρθρο 24 του Τουρκικού Συντάγματος που κατοχυρώνει τη θρησκευτική ελευθερία) του εξαναγκασμού του για εξωτερίκευση των θρησκευτικών του πεποιθήσεων χωρίς τη συναίνεσή του εξαιτίας της αναγραφής του θρησκεύματος στην ταυτότητα.
Το Δικαστήριο, μνημονεύοντας μεταξύ άλλων και την υπόθεση Κοκκινάκης/Ελλάδος, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά την αιτιολογία της υπόθεσης Σοφιανόπουλος/Ελλάδος (ελληνική υπόθεση ζητήματος ταυτοτήτων) θεώρησε ότι το κράτος δε συμμορφώθηκε στην υποχρέωση ουδετερότητας απέναντι στα θρησκεύματα, κάτι το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία για την Τουρκία, διότι πρόκειται για ένα κοσμικό κράτος με διαχωρισμό από την εκκλησία (άρθρο 2 του τουρκικού Συντάγματος) και ότι η υποχρέωση αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες εισάγει έναν εξαναγκασμό εκδήλωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων ασύμβατο προς το άρθρο 9, του οποίου δέχτηκε πως υπήρξε παραβίαση.
{Πηγή: hudoc.echr.coe.int}
Ε. Παλιούρα