Δημόσιο Δίκαιο και Οικονομία: Επίκαιρα Ζητήματα - Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων

2016-11-22 10:14

Διοργανώνεται επιστημονική ημερίδα της  ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) σε συνεργασία με τον ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΣΘ).