ΑΠ 831/2013 (Γ΄ Τμήμα): Περί της κατάλειψης περιουσίας αγιορείτη μοναχού με διαθήκη

2016-05-22 16:45

Η εν λόγω αρεοπαγιτική απόφαση ασχολείται με δύο ενδιαφέροντα ζητήματα: αφενός με τη συνταγματική κατοχύρωση των διατάξεων της κληρονομικής διαδοχής των αγιορειτών μοναχών και αφετέρου με τη διάθεση αποκτηθείσας περιουσίας μοναχού μετά την κτήση της μοναχικής ιδιότητας.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο πρώτο σκέλος, ο Άρειος Πάγος κάνει δύο παραδοχές. Πρώτον, ότι οι διατάξεις που διέπουν την κληρονομική διαδοχή των μοναχών του Αγίου Όρους θεμελιώνονται στη συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 3 και 105 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος,  188 του Κ.Χ.Α.Ο και 99 του ΕισΝΑΚ και έτσι αποτελούν κανόνες αυξημένης τυπικής ισχύος. Δεύτερον, ότι οι υπό συζήτηση διατάξεις δεν αντιβαίνουν στα άρθρα 5 και 13 παρ.1 του Συντάγματος και 9 της ΕΣΔΑ, διότι ο μοναχός που εκάρη και ενεγράφη στο οικείο μοναχολόγιο εκουσίως υπεβλήθη στο ιδιαίτερο νομοκανονικό καθεστώς του Αγίου Όρους και άρα αποδέχθηκε τις ιδιαιτερότητες του καθεστώτος αυτού, όπως εν προκειμένω οι διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.

Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος, το αναιρετικό δικαστήριο, στηριζόμενο στα άρθρα 174 ΑΚ, 175 ΑΚ , στον κανόνα Β΄ της εν Αγία Σοφία Συνόδου, στο άρθρο 101 του Κ.Χ.Α.Ο  και στις προηγούμενες παραδοχές του, απεφάνθη ότι η διάθεση περιουσίας με διαθήκη  αγιορείτη μοναχού που έγινε μετά την κτήση της μοναχικής ιδιότητας είναι άκυρη, διότι αντιβαίνει σε κανόνες δημόσιας τάξεως και έτσι απέρριψε ως αβάσιμο αναιρετικό λόγο σχετικό με την ύπαρξη κληρονομικής ιδιότητας του αναιρεσιβλήτου ησυχαστηρίου. Το δίκαιο που διέπει τις κληρονομικές σχέσεις των αγιορειτών είναι ειδικότερο του κοινού κληρονομικού δικαίου του ΑΚ  και επομένως κατισχύει.

{Πηγή: Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Ισοκράτης του ΔΣΑ}      

 Ρ. Παπασυκιώτης                                                                     

Επαφή

arthro 13

13arthro@gmail.com

Αναζήτηση στο site

Αφιερώματα

Άρθρο 13: Διεπιστημονική Εφημερίδα Εκκλησιαστικού Δικαίου

Article 13...     THE CONSTITUTION OF GREECE In the name of the Holy and Consubstantial and Indivisible Trinity   Article 13 1. Freedom of religious conscience is...

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

της Ολυμπίας-Μαρίας Ποντίκη, Νομικού - ΜΦ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ Τα εγκλήματα του λευκού κολάρου γνωρίζουμε ότι εντάσσονται στην κατηγορία των εγκλημάτων των οικονομικών που...

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου, Θεὸν σαρκὶ τεχθέντα.

της Αναστασίας Κόλλια, Δικηγόρου - Θεολόγου Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού αποτελεί ακατάλυπτο μυστήριο και παράδοξο. Στο κοσμοσωτήριο έργο της Θείας οικονομίας και στο ανερμήνευτο...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ: ο βίος, η δράση και το έργο του

του Θωμά Παπασάνδα, Φαρμακοποιού - 'Οικονομία της Υγείας & Πολιτική Υγείας' Msc   * η παρούσα αποτελεί την εισήγηση που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε από...

Βιντεοσκοπημένη έκδοση του διεπιστημονικού συνεδρίου με τίτλο, Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων

Στο παρόν αναρτάται η Βιντεοσκοπημένη έκδοση των εργασιών του διήμερου Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο  "Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων...

Η θρησκευτική ελευθερία στην εποχή της θεωρίας του παντός

Χαιρετισμοί Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι,   Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων νέων ερευνητών από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος...

© 2020 ΑΡΘΡΟ 13 (All Rights Reserved)

Υλοποιήθηκε από Webnode