Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες στην Ελλάδα

2016-01-27 12:57

Σε όλη την ελληνική επικράτεια λειτουργούν Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, οι οποίες έχουν αναλάβει το έργο της επιμόρφωσης των εκκλησιαστικών παραγόντων με τη χορήγηση πτυχίων που είναι ισότιμα με εκείνα των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το Νόμο 3432/2006. Αυτές ξεκίνησαν την λειτουργία τους το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 και λειτουργούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα (Βελλάς) και στο Ηράκλειο Κρήτης.

 

Πιο συγκεκριμένα, πρόσβαση στα Προγράμματα Σπουδών των Ακαδημιών έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τους όρους του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ειδικά δε για το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνον άρρενες υποψήφιοι. Με άλλα λόγια η εισαγωγή στις ακαδημίες αυτές γίνεται μέσω του συστημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, στις βάσεις που διαμορφώνονται κάθε σχολική χρονιά για τους υποψήφιους εισαχθέντες. Συμπληρωματικά, βάσει νόμου απαιτούνται και μια συστατική επιστολή, αλλά και συνέντευξη του υποψήφιου προς εισαγωγή προκειμένου να γίνει η επιλογή του.

 

Τα Προγράμματα Σπουδών που λειτουργούν σε κάθε ΑΕΑ έχουν ως εξής:

α) Σε όλες υφίσταται το πρόγραμμα των Ιερατικών Σπουδών.

Και επιπλέον

β) Στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη το Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων.

γ) Στο Ηράκλειο και στα Ιωάννινα (Βελλάς) το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής.

 

Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων- μοναδικό στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια- καταρτίζει επιστημονικά στα υπερσύγχρονα εργαστήρια της Ακαδημίας (θεωρητικά και πρακτικά) τους φοιτητές στις σύγχρονες απαιτήσεις διαχείρισης και συντήρησης των πάσης φύσεως Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, όπως: ξυλογλύπτων, υφασμάτων, αμφίων, σκευών, εντύπων, παλαιτύπων, χαρτώων κωδίκων, μαρμάρων και γλυπτών, ψηφιδωτών, υλικών και τεχνικών επεμβάσεων αποκατάστασης, εκτιμήσεως κειμηλίων, χρυσοκεντητικής, κεραμικών, αγιογραφίας και συντήρησης εικόνων, επιγραφικής και παλαιογραφίας, μεθόδων αποτυπώσεων και γενικώς στη συντήρηση έργων της Εκκλησιαστικής Τέχνης.

 

Τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών είναι διάρκειας οκτώ Ακαδημαϊκών Εξαμήνων και η φοίτηση σε αυτά είναι υποχρεωτική. Στους φοιτητές τους παρέχονται οι αυτές κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές των ΑΕΙ και AΤΕΙ: κοινωνική ασφάλιση, υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη και ακόμα στέγαση, σίτιση, υποτροφίες, αλλά και συγγράμματα. Ειδικά για τους φοιτητές του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών λειτουργεί Εστία με σκοπό τη δωρεάν διαμονή και σίτισή τους. Τα διδασκόμενα μαθήματα καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των Προγραμμάτων Σπουδών και καταρτίζουν τους φοιτητές, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επιστημονικών ενδιαφερόντων και του επαγγελματικού προσανατολισμού τους. Σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών διδάσκονται κατ’ επιλογήν τρεις ξένες γλώσσες (αγγλικά – γαλλικά – γερμανικά). Η μέχρι σήμερα παρατηρούμενη έλλειψη εξειδικευμένων επιστημόνων και οι μεγάλες ανάγκες συντήρησης του ανεκτίμητου κειμηλιακού θησαυρού της Εκκλησίας μας συνηγορούν στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων, οι οποίοι πέραν της πρόσληψής τους από τους καθ’ ύλην φορείς της Εκκλησίας, έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως και ιδιωτικού έργου, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

 

Οι πτυχιούχοι των ΑΕΑ προσλαμβάνονται αποκλειστικώς στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι χειροτονούμενοι κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), οι δε του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών δύνανται να εγγραφούν στον κατάλογο των προς αρχιερατείαν εκλογίμων, αν πληρούν βέβαια όλες τις προϋποθέσεις (άρθρο 18 ν.590/1977).

 

Ενδεικτικά, οι ιστότοποι των αντίστοιχων ακαδημιών είναι:

 

Για την Αθήνα πατήστε εδώ.

Για τη Θεσσαλονίκη πατήστε εδώ.

Για τα Ιωάννινα πατήστε εδώ.

Για την Κρήτη πατήστε εδώ.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά το νόμο 3432/2006 ο οποίος ρυθμίζει τη λειτουργία των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών:

 

 

{Πηγή: edu.klimaka.gr

Πηγή φωτογραφιών: cretalive.gr, syrostoday.gr}

 

Μορφωνιού Νάντια

 

 

Επαφή

arthro 13

13arthro@gmail.com

Αναζήτηση στο site

Αφιερώματα

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

της Ολυμπίας-Μαρίας Ποντίκη, Νομικού - ΜΦ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ Τα εγκλήματα του λευκού κολάρου γνωρίζουμε ότι εντάσσονται στην κατηγορία των εγκλημάτων των οικονομικών που...

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου, Θεὸν σαρκὶ τεχθέντα.

της Αναστασίας Κόλλια, Δικηγόρου - Θεολόγου Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού αποτελεί ακατάλυπτο μυστήριο και παράδοξο. Στο κοσμοσωτήριο έργο της Θείας οικονομίας και στο ανερμήνευτο...

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ: ο βίος, η δράση και το έργο του

του Θωμά Παπασάνδα, Φαρμακοποιού - 'Οικονομία της Υγείας & Πολιτική Υγείας' Msc   * η παρούσα αποτελεί την εισήγηση που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε από...

Βιντεοσκοπημένη έκδοση του διεπιστημονικού συνεδρίου με τίτλο, Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων

Στο παρόν αναρτάται η Βιντεοσκοπημένη έκδοση των εργασιών του διήμερου Διεπιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο  "Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων...

Η θρησκευτική ελευθερία στην εποχή της θεωρίας του παντός

Χαιρετισμοί Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι,   Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων νέων ερευνητών από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θεολογία και Κοινωνία" του Τμήματος...

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Φωτός: Προσεγγίσεις στὴ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ

του Δημητρίου Αλεξόπουλου Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός,  δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδύναντο.  Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ...

© 2021 ΑΡΘΡΟ 13 (All Rights Reserved)

Υλοποιήθηκε από Webnode