ΣτΕ 2569/1990: Περί οπλοφορίας μοναχού

2016-02-05 00:20

Απαγορεύεται η οπλοφορία μοναχών και κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ακόμη και αν πρόκειται για την προστασία της μονής, διότι η πρακτική αυτή αντίκειται στους ιερούς κανόνες που απαγορεύουν τη χρήση βίας εκ μέρους του προσώπου τους και οι οποίοι κατοχυρώνονται συνταγματικώς βάσει του 3 πα.1 Σ. Ερμηνεία του νόμου περί οπλοφορίας με τρόπο τέτοιο ώστε να προκύψει το επιτρεπτό της οπλοφορίας των κληρκών και των μμοναχών είναι αντισυνταγματική.

{Πηγή: http://www.valsamon.com/}

Νέα

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>